"Lấy sự Hài lòng của Quý khách hàng làm niềm Hạnh phúc của chúng ta" là những gì mà toàn thể lãnh đạo & nhân viên Đồng hồ Quốc Doanh đang ngày đêm tâm niệm và phấn đấu!

Hệ thống cửa hàng

ĐỒNG HỒ QUỐC DOANH

 • Địa chỉ: Số 164 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 3 838 687 - Fax: (0225) 3 569 509
 • Website: www.donghoquocdoanh.com
 • Email: quocdoanhdongho@gmail.com
 • Giờ làm việc: Mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8h00 - 22h00.

ĐỒNG HỒ QUỐC DOANH

 • Địa chỉ: Số 164 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 3 838 687 - Fax: (0225) 3 569 509
 • Website: www.donghoquocdoanh.com
 • Email: quocdoanhdongho@gmail.com
 • Giờ làm việc: Mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8h00 - 22h00.

ĐỒNG HỒ QUỐC DOANH

 • Địa chỉ: Số 164 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 3 838 687 - Fax: (0225) 3 569 509
 • Website: www.donghoquocdoanh.com
 • Email: quocdoanhdongho@gmail.com
 • Giờ làm việc: Mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8h00 - 22h00.

ĐỒNG HỒ QUỐC DOANH

 • Địa chỉ: Số 164 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 3 838 687 - Fax: (0225) 3 569 509
 • Website: www.donghoquocdoanh.com
 • Email: quocdoanhdongho@gmail.com
 • Giờ làm việc: Mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8h00 - 22h00.

ĐỒNG HỒ QUỐC DOANH

 • Địa chỉ: Số 164 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 3 838 687 - Fax: (0225) 3 569 509
 • Website: www.donghoquocdoanh.com
 • Email: quocdoanhdongho@gmail.com
 • Giờ làm việc: Mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 8h00 - 22h00.

chuỗi 2